U, de petitionaris

Ik wil niet gekort worden op mijn pensioen

2.569 ondertekeningen

In april 2013 heeft De Nederlandse Bank een flink aantal pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad volgens de Pensioenwet gedwongen om de pensioenen tot wel 7% te verlagen. Dit heeft meer dan 1 miljoen gepensioneerden financieel geraakt, die ook al jaren koopkracht hebben ingeleverd door geen indexatie.

Petitie

Wij

gepensioneerden die al jaren geen indexatie hebben ontvangen en waarvan de koopkracht is aangetast,

 

constateren dat:

dat door het toepassen van criteria gebaseerd op een te conservatieve waardering van de toekomstige verplichtingen heeft geleid tot een onrealistisch lage schatting van de dekkingsgraad bij vele pensioenfondsen. En constateren verder dat er ten onrechte geen andere middelen worden aangewend om de dekkingsgraden gezonder te maken, zoals snellere verhoging van pensioenleeftijd en premies, verlaging van opbouwpercentage en bijstorten door werkgevers,

 

en verzoeken

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de rekenrente waarmee de dekkingsgraad van pensioenfondsen wordt berekend, aan te passen aan het historisch rendement van de fondsen, zodat er geen onnodige kortingen van pensioenen hoeven plaats te vinden. Pensioenen zijn uitgesteld loon, een vitaal onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en van het sociale beleid voor de lange termijn en dienen als zodanig bestuurd en beheerd te worden.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Petitieloket:
Einddatum:
01-12-2013 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Erik Daae 
Organisatie:
Stichting Pensioenbehoud 

Geschiedenis

Ondertekeningen